کلمن تاشو

حمل فـوق العاده آسـان در گردش، سفر و …

قابلیـت جمع شدن و اشغال فضای کم

بسیار مقاوم و مستحکم

ظرفیت ۵٫۵ لیتری